Privacyverklaring
Laatst bijgewerkt op 24-jan-2023
Ingangsdatum 01-jan-2023


Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid van Packraft Travel, Wijksestraat 17, Noord-Brabant 5256 BH, Nederland (de), e-mail: [email protected], telefoon: 0640080528 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://packrafttravel.com ) gebruikt. Door de website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen de herziene Privacyverklaring op de website plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de website van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de website na die tijd houdt in dat u de herziene Privacyverklaring aanvaardt. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Adres
Geboortedatum
Profiel sociale media
Betalingsinformatie

Bewaring van uw informatie
Wij bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts niet meer actief zijn of zolang als wij deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals de handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, een eventuele toestemming die u aan ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die wij voor marketingdoeleinden uitvoeren door ons te schrijven op [email protected].

Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies enz.
Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologie├źn, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Veiligheid
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Links van derden & gebruik van uw informatie
Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de privacyverklaring en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de website. Wij raden u ten zeerste aan de privacyverklaring van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de privacyverklaring of de praktijken van sites of diensten van derden.

Functionaris voor klachten / gegevensbescherming
Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Packraft Travel, Michael Luiken. E-mail: [email protected]. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.